Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy

0
213
Rewitalizacja terenów przyległych do zeki Lublinicy (fot. Monika Breguła/ Miasto Lubliniec Facebook)

Trwa trzeci etap rewitalizacji terenów przyległych do rzeki Lublinicy. Efekty są coraz wyraźniej widoczne.

Prowadzona inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu między ul. Sportową a cmentarzem należącym niegdyś do Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego.W ramach zadania powstaną ciągi piesze o długości ok. 920 mb i powierzchni 2.482,50m kw. Zagospodarowany zostanie również teren o powierzchni 15.000 m kw, tj. trawniki, zieleńce, skwery oraz elementy małej architektury. Nowy park stanowić ma przedłużenie bulwaru Europejskiego. W efekcie w Lublińcu powstanie kolejna zielona strefa wypoczynku, wykorzystująca przyrodniczy potencjał terenów przylegających do rzeki Lublinicy.

Rewitalizacja terenów przyległych do zeki Lublinicy (fot. Monika Breguła/ Miasto Lubliniec Facebook)

Wartość robót budowlanych wynosi 1 136 497,16 zł. Prace wykonuje firma P.P.H.U. ADAGON Adam Goniwiecha z Koszęcina. Dofinansowanie pozyskano w ramach Instrumentu Finansowego wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014 – 2020) na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich w województwie śląskim.

ZS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here