Miasto Lubliniec przypomina o zmianach w zakresie kar związanych m.in. z trzymaniem psów

0
181
mat. Miasto Lubliniec/Facebook

W ostatnim okresie czasu miały miejsce zmiany w wysokości mandatów m.in. związanych z wyprowadzaniem na spacery czy trzymaniem psów. Przypomina o nich miasto Lubliniec.

Zmiany wprowadziło Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Rozporządzenie zmienia ich wysokość, natomiast nie wpływa w żaden sposób okoliczności wpływających na ocenę samego czynu.

Wcześniej za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia (dotyczyło to też takiego czworonoga, który swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka), groził właścicielowi mandat karny w wysokości od 50 do 250 zł.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym za czyn dotyczący niezachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności wysokość mandatu jest ocena i wynosi tyle samo co poprzednio. Jednak przypadku popełnienia przez właściciela wykroczenia związanego z niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia człowieka, mandat wynosi już wyłącznie 500 zł (nie ma widełek).

Miasto Lubliniec przypomina tutaj, że zarówno kodeks wykroczeń jak i ustawa o ochronie zwierząt nie określają i nie definiują określenia „zwykłe środki ostrożności”. Stąd za odpowiednie uznaje zwyczajowo przyjęte środki ostrożności, kiedy to konieczne jest branie pod uwagę konkretnego gatunku zwierzęcia, rasy, cech osobniczych i indywidualnych. Podczas czynności to policjant czy też strażnik miejski dokonują oceny, czy doszło do popełnienia czynu zabronionego, czy też nie, a w przypadku odmowy przyjęcia mandatu, oceny takiej dokonuje sąd.

Natomiast inaczej sytuacja przedstawia się w odniesieniu do „nakazanych środków ostrożności” przy trzymaniu zwierzęcia. W przypadku Lublińca kwestia ta uregulowana została w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec. Zgodnie z tym wymagane jest to by zwierzęta prowadzone były na uwięzi, a psy ras uznawanych za agresywne – w kagańcach.

Regulamin mówi również o tym, że osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez pupili na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach czy terenach zielonych. Nie dopuszcza się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej (z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, np. lecznice, wystawy), na tereny obiektów sportowych, akwenów kąpielowych, kwietników, piaskownic oraz na tereny placów zabaw dla dzieci. Oczywiście nie dotyczy to
osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów asystujących.

Aktualnie przygotowywana jest zaś zmiana obowiązującego regulaminu. Po jej uprawomocnieniu przez Radę Miejską w Lublińcu zostanie ona przekazana do wiadomości mieszkańców.

ZS (mat. Miasto Lubliniec/Facebook)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here