Finał 11. konkursu „Literacki SMS. Poezja i proza na 160 znaków”

0
206
„Literacki SMS. Poezja i proza na 160 znaków” (mat. www.lubliniec.starostwo.gov.pl)

Czy utwór literacki może zmieścić się w 160 znakach? Laureaci konkursu „Literacki SMS” udowodnili, że jest to możliwe.

Zakończyła się jedenasta edycja ogólnopolskiego konkursu „Literacki SMS. Poezja i proza na 160 znaków” organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych i Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu.

„Konkurs ma na celu zachęcanie młodzieży do refleksji nad sobą i otaczającym światem. Pomaga odkrywać wrażliwość, zachęca do formułowania sądów, opinii, ocen oraz nadania im literackiej, artystycznej formy. Rozwija umiejętności językowe, zmuszając do jasnego i precyzyjnego wypowiadania się poprzez krótkie komunikaty. Uświadamia młodzieży możliwość wykorzystania zdobyczy techniki dla celów artystycznych” – czytamy o przedsięwzięciu.

W ramach tegorocznej odsłony wydarzenia nadesłano aż 1400 prac. Uczestnicy zgłaszali się nie tylko z rejonu powiatu lublinieckiego, ale także m.in. Warszawy, Lublina czy Poznania. Tradycyjnie honorowy patronat nad literackim konkursem objął starosta Joachim Smyła.

Wybór najciekawszych utworów nie należał z pewnością do łatwych zadań. Po obradach komisja konkursowa przyznała nagrodę Grand Prix Edycie Księżopolskiej – uczennicy Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie. Doceniono w ten sposób utwór zatytułowany „Woda”. Jury zadecydowało także o przyznaniu nagrody specjalnej dla Julii Schabowskiej, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu. Ponadto jury wybrało laureatów pierwszych trzech miejsc, w dwóch kategoriach wiekowych.

Kto otrzymał nagrody?

Laureaci zostali wyłonieni w dwóch kategoriach. Pierwsza przeznaczona była dla uczniów szkół podstawowych, druga – dla reprezentantów szkół ponadpodstawowych.

KATEGORIA: UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I miejsce ex equo – Wiktoria Mizera, Zespół Szkół Muzycznych w Radomiu oraz Ignacy Bielecki, Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

II miejsce – Wiktoria Gajęcka, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Noblistów w Pajęcznie

III miejsce ex equo – Julia Sklarczyk, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu oraz Oliwia Grochal, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łaznowie

KATEGORIA: UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

I miejsce ex equo – Andżelika Chrzanowska, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim oraz Julia Michalska, XCIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Warszawie

II miejsce ex equo – Zuzanna Kicińska, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie oraz Patrycja Wasielewska, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

III miejsce – Michał Walter, II Liceum Ogólnokształcące w Lublińcu

Oto wyróżnione utwory uczniów z lublinieckich szkół

Dookoła dozwolone tylko cztery ściany, a jedyne okno na świat – monitor laptopa. Wrastam cyberkorzeniami nie w tę ziemię co trzeba.

Autor: Julia Schabowska

„Pożądanie”
Czasami intensywniej dotknie cię czyjś wzrok, niż dłonie byłyby w stanie.

Autor: Julia Sklarczyk

Podobno gdy coś się zaczyna, coś się też kończy

Ja żyję

Jestem tu i teraz

„Teraz” nie ma początku

„Teraz” nie ma końca

Pozostaje „tu”

I tu jest mi najlepiej.

Autor: Michał Walter

Więcej informacji o konkursie „Literacki SMS” na: literacki-sms.blogspot.com

ZS (mat. Starostwa Powiatowego w Lublińcu)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here