Chętni mogą się zgłaszać do programu „Słoneczny Lubliniec”

0
104

Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza nabór uzupełniający do programu „Słoneczny Lubliniec – dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec”. Zgłaszać można się do 26 lutego.

Kto chciałby zgłosić się do programu „Słoneczny Lubliniec – dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec”, może to zrobić do 26 lutego. W tym celu należy wypełnić ankietę naboru uzupełniającego. Dokument ten można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Biurze Podawczym przy ul. Paderewskiego 5, w Urzędzie Miejskim w Lublińcu w Centrum Obsługi Mieszkańca przy ul. Paderewskiego 7a lub wysyłając listem poleconym. Istnieje również możliwość przesłania dokumentów elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub SEKAP. O zachowaniu terminu, decyduje data wpływu ankiety do Urzędu Miejskiego albo data nadania dokumentu elektronicznego jeżeli wygenerowano UPO.

Wzór ankiety i niezbędne informacje można znaleźć na stronie www.lubliniec.eu.

Redakcja

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here