Burmistrz Lublińca pisze do premiera Morawieckiego w sprawie podziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

0
646
Mateusz Morawiecki (mat. Wikipedia)

-Czy przebudowa drogi w powiecie myszkowskim (dotacja 10 mln zł) była ważniejsza od przebudowy drogi w Lublińcu? – pyta premiera Morawieckiego burmistrz Lublińca Edward Maniura.

W związku z podziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych burmistrz Lublińca Edward Maniura wystosował pismo do premiera Mateusza Morawieckiego. Odwołuje się on do ustanowienie programu, który miał – w opinii samorządowca -“stanowić swego rodzaju rekompensatę dla jednostek samorządu terytorialnego w podejmowanych przez nie wysiłkach i inicjatywach społeczno-gospodarczych w dobie pandemii”.

-(…) wielkimi nadziejami przyjąłem informację o utworzeniu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Idea finansowego wsparcia inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w dobie pandemii COVID-19 zasługuje na uznanie i wyróżnienie. Jestem przekonany, że znane są Panu Premierowi liczne przykłady podejmowanych głównie przez miasta i gminy inicjatyw w celu ograniczenia skutków społeczno-gospodarczych pandemii COVID-19. W naszym mieście, dzięki przyjętemu przez Radę Miejską w Lublińcu pakietowi uchwał, który nazwaliśmy Lublinieckim Pakietem Wsparcia Przedsiębiorców, również staramy się złagodzić gospodarcze skutki pandemii COVID-19 – zaznacza na początku swojego listu Maniura.

Przypomina tu, że pierwsza edycja finansowego wsparcia samorządów, zrealizowana latem 2020 r., zakładała podział środków w oparciu o jednolity dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego algorytm. Druga i trzecia edycja RFIL przyjęła już tzw. podział konkursowy.

Na dziewięć wniosków żaden nie otrzymał dofinansowania

Do drugiej odsłony programu Lubliniec zgłosił dziewięć wniosków. Prosił o dofinansowanie budowy Lublinieckiego Centrum Aktywności Senioralnej, uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Kokotku (I etap), budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, budowę krytej pływalni wraz z częścią rekreacyjną, przebudowę nawierzchni ul. Plebiscytowej, dróg gminnych – Kardynała Hlonda, Górniczej, Księdza Cebuli, Głowackiego, Staszica, Ligonia (w przypadku ostatnich z wymienionych wraz z przebudową kanalizacji deszczowej), budowę połączenia drogowego ul. Klonowej z DK46 i DK11 oraz przebudowę przejazdu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej na skrzyżowanie bezkolizyjne.

– Powyższe inwestycje będą miały ogromny wpływ na dalszy rozwój naszego miasta oraz na standard życia jego mieszkańców, którzy oczekują od władz samorządowych ich realizacji. Zdawałem sobie sprawę z faktu, że realizacja wszystkich zgłoszonych wniosków nie będzie możliwa, ale informacje przekazane za pośrednictwem strony internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 10 grudnia 2020 roku, były dla środowiska samorządowego naszego miasta i powiatu deprecjonujące i oburzające – pisze w swoim piśmie burmistrz.

Przypomina przy tym, że z przydzielonej na województwo śląskie kwoty 531,7 mln zł w powiecie lublinieckim dofinansowanie otrzymały trzy projekty (na łączną kwotę 4,5 mln zł). -Miasto Lubliniec nie otrzymało ani złotówki. Wyrazem naszego oburzenia było podpisane przez Starostę Lublinieckiego oraz wszystkich Burmistrzów i Wójtów miast i gmin z terenu powiatu pismo do Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka z wnioskiem o podanie kryteriów podziału środków w Województwie Śląskim, a jednocześnie z propozycją, aby podział środków odbywał się podobnie jak na zasadzie zintegrowanych inwestycji terytorialnych, w oparciu o proste wskaźniki, takie jak kwota dotacji w przeliczeniu na jednego mieszkańca – dodaje Edward Maniura.

Maniura: Podział powinien być oparty o jasne kryteria

Gdy niebawem przeprowadzono trzecią edycję podziału środków z RFIL, Lubliniec powtórzył trzy wnioski. Ten dotyczący Kokotka, przebudowę dróg gminnych ul. Kardynała Hlonda, Górniczej oraz Księdza Cebuli oraz budowę krytej pływalni wraz z częścią rekreacyjną. Rozstrzygnięcie nie przyniosło miastu ani złotówki. Z kolei na powiat lubliniecki z 191 mln dla Województwa Śląskiego przydzielono 3,5 mln zł na dofinansowanie 5 projektów.

-Wojewoda Śląski, odpowiadając na nasze pismo z dnia 10 grudnia 2021 roku, nie udzielił odpowiedzi na kluczowe pytanie: “Jakie kryteria przesądziły o tym, że np. w sąsiednich powiatach myszkowskim i tarnogórskim kwoty przyznanych środków finansowych wynoszą ponad 26 mln zł dla każdej jednostki, a w naszym powiecie ta kwota jest sześciokrotnie mniejsza?”. W związku z powyższym, uprzejmie proszę Pana Premiera o odpowiedź na to pytanie. – pisze burmistrz Maniura. -Uważam, że podział publicznych środków finansowych powinien być dokonywany w oparciu o jasne i transparentne kryteria i wskaźniki, w przeciwnym razie śmiało można postawić tezę, że tzw. konkursy w drugiej i trzeciej edycji RFIL były fikcją, a tak naprawdę środki finansowe były przydzielane według uznania dysponenta – dodaje.

W piśmie do premiera Morawieckiego burmistrz Lublińca zadaje również liczne pytania. Wśród nich znalazły się m.in. następujące: “Czy przebudowa drogi w powiecie myszkowskim (dotacja 10 mln zł) była ważniejsza od przebudowy drogi w Lublińcu?”, “Czy budowa kanalizacji w Kokotku, który należy do Lublińca, jest mniej istotna od budowy kanalizacji w Tarnowskich Górach (dotacja 10 mln zł)?”, “Czy budowa krytej pływalni w Lublińcu nie zasługuje na dofinansowanie, natomiast zasługuje na dofinansowanie budowa boisk treningowych przy stadionie w Tarnowskich Górach (dotacja 4 mln zł)?”.

Treść listu do premiera można przeczytać na portalu samorządowym – www.lubliniec.eu

ZS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here